فرانسه امکان میانجیگری میان مراکش و اسپانیا به منظور کاهش شدت تنش‌  فزاینده دو کشور را محتمل دانست. وزیر خارجه فرانسه در گفتگویی با شبکه فرانسوی  LCI اظهار کرد: با ناصر بوریطه، وزیر خارجه مراکش در راستای از سرگیری گفتگوها میان رباط و مادرید گفتگو کردم. ژان ایو لودریان، گفت: روابط میان مراکش و اسپانیا در حال حاضر بسیار پیچیده شده و امیدوارم این روابط به زودی بهبود یابد. وزیرخارجه فرانسه افزود: برخی اتفاقات منجر به تنش در روابط دو کشور شد در حالی که این روابط در مورد مساله مهاجرت تا حدودی مثبت بود. او ادامه داد: این شرایط به خوبی نشان می‌دهد که لازم است اروپا به سیاست‌های خود در خصوص مهاجرت پایبند بوده و به اصل مسؤولیت‌پذیری و همبستگی در مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی احترام بگذارد تا بحران مهاجرین به تهدید تبدیل نشود.