مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی گفت که تمامی گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن طبقه سیاسی لبنان مطرح است. به گزارش رویترز، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی با اشاره به بحران تشکیل دولت جدید لبنان اظهار کرد: اتحادیه اروپا در حال اتخاذ سیاست «چماق و هویج» در لبنان است. تمامی گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن طبقه سیاسی لبنان که مانع از خروج این کشور از بن‌بست می‌شود، مطرح است. بورل ضمن ابراز نارضایتی خود از بن بست سیاسی لبنان از آغاز آمادگی برای اعمال تحریم علیه سیاستمداران مسئول بن بست سیاسی در این کشور خبر داد. وی افزود: ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه که جمعه گذشته به لبنان سفر کرده بود، ما را در جریان وضعیت این کشور قرار داد. وی گفت: اظهارات لودریان نشان می‌دهد که مقامات این کشور نمی‌خواهند نتیجه نهایی حاصل شود.