احزاب طرفدار استقلال اسکاتلند، روز شنبه برنده اکثریت در پارلمان این کشور شدند و بدین ترتیب زمینه را برای مبارزه پررنگ سیاسی، حقوقی و قانونی بر سر آینده بریتانیا با بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس فراهم کردند. به گزارش رویترز، حزب ملی اسکاتلند که نیروی اصلی استقلال‌طلبان در این کشور است روز شنبه به چهارمین پیروزی پیاپی خود رسید. از نتایجی که اعلام شده‌، حزب ملی با ۶۳ کرسی از مجموع ۱۲۹ کرسی در صدر قرار دارد. تکلیف ۲۱ کرسی هنوز معلوم نشده است. حزب محافظه‌کار به ۲۱ کرسی، حزب کارگر به ۱۵ کرسی، حزب لیبرال دموکرات به ۴ کرسی و حزب سبز به ۵ کرسی رسیده است. با این حساب اکثریت جدایی‌طلبان قطعی است چون حزب سبز نیز خواهان استقلال اسکاتلند از بریتانیا است. نتایج نهایی احتمالاً تا پایان یکشنبه معلوم می‌شوند.