فرستاده ویژه سازمان ملل به شورای امنیت این نهاد بین‌المللی گفت، در غیاب یک واکنش جامعه بین‌المللی در قبال کودتای میانمار، خشونت در حال بدتر شدن است و این کشور آسیایی در معرض ورود به یک بن بست قرار دارد. به گزارش رویترز، کریستین شرانر برگنر، به شورای امنیت سازمان ملل گفت که اوضاع در میانمار در حال بدتر شدن اما وی همچنان امیدوار است که بتواند به میانمار سفر کند تا از نزدیک بر امور و اوضاع این کشور نظارت داشته باشد. میانمار از اول فوریه سال جاری میلادی که کودتای نظامی در آن رخ داد و دولت مدنی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی این کشور سرنگون شد، در وضعیت وخیمی به سر می‌برد و و خونتا هنوز به فرستاده ویژه سازمان ملل اجازه ورود نداده است. معترضان حامی دموکراسی در شهرهای سراسر میانمار دست به اعتراض زده‌اند و توسط نیروهای امنیتی سرکوب می‌شوند.