رئیس مجلس دومای دولتی پارلمان روسیه گفت که به اعتقاد وی کروناویروس جدید از یک لابراتوار آمریکایی به بیرون درز کرده و دولت مسکو باید موضوع مسئولیت پذیری از بابت شیوع کووید 19 را پیگیری کند. به گزارش پایگاه مجلس دومای دولتی پارلمان روسیه، ویاچسلاو وولودین، رئیس این مجلس در اظهاراتی در نشست شورای قانونگذاران این مجلس گفت: از یکی لابراتوارهایی که آنها در اطراف دنیا باز کردند چیزی به بیرون درز کرده است. وی ادامه داد: این ویروس در ووهان یافت شد اما لابراتوار موجود در ووهان به آمریکا تعلق دارد و مقامهای آمریکایی تامین کننده مالی آن هستند. هم اکنون لابراتوارهای آمریکایی محل مطالعه، تحقیق و حتی ایجاد تسلیحات بیولوژیکی جدید از سوی دانشمندان در گرجستان، در برخی کشورهای حوزه شرق اروپا واقع هستند. آنها باید تحت کنترل گرفته شوند.

او در ادامه این اظهاراتش تاکید کرد، مطمئن است که دانشمندان روس، که توانستند واکسنهای موثر تولید کنند، خواهند توانست منشا ویروس را تعیین کرده و مشخص کننده که آیا دارای منشا طبیعی بوده و یا تولید شده است. رئیس مجلس دومای دولتی روسیه گفت، کمیته حفاظت سلامت این مجلس باید بحثهایی را با سازمان بهداشت جهانی داشته باشد.