نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت، جنبش طالبان اگر برای رسیدن به صلح افغانستان مانع تراشی کند، از سوی آمریکا و متحدانش تحریم و منزوی می‌شود. به گزارش اسپوتنیک، زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در جریان حضور در کمیته روابط خارجی سنا همچنین گفت، طالبان باید بپذیرد که در صورت مانع تراشی در توافق صلح بین دو گزینه انزوا و تحریم گزینه‌ دیگری وجود ندارد. اگر در سازش مانع تراشی کند و به دنبال اصرار بر اقدامات خشن باشد، نه فقط از سوی آمریکا بلکه از سوی متحدان ما در منطقه و شرکایمان نیز تحریم و منزوی می‌شود. خلیلزاد همچنین به بیان این نکته پرداخت که توافق صلح افغانستان که به امضای طالبان و آمریکا رسیده، بهترین توافق بر اساس شرایطی است که ارائه شده است. وی گفت: توافق به دست آمده بهترین توافق ممکن با طالبان بوده است.