معترضان در پاریس دست به تجمع زدند تا علیه قانون پیشنهادی که به گفته آنها نسبت به مسلمانان تبعیض‌آمیز است، اعتراض کنند. به گزارش آناتولی، معترضان در میدان تروکادرو علیه این لایحه موسوم به منشور ارزش‌های جمهوری تجمع کردند. یکی از این معترضان گفت: من یکی از قربانیان اسلام‌هراسی در فرانسه هستم. مدرسه‌ای که مدیریت آن را برعهده داشتم نوامبر سال گذشته به دلیل عدم مطابقت با استانداردهای امنیتی تعطیل شد. یکی دیگر از معترضان گفت: این مدرسه‌ای که تعطیل شد بسیار جامع بود و دانش‌آموزان از تمامی قشرها و قومیت‌ها را می‌پذیرفت. در حال حاضر دانش‌آموزان این مدرسه از حق اساسی خود برای تحصیل محروم شده‌اند. این مدرسه یک مکان امن برای دخترانی بود که می‌خواستند طبق عقاید و رسوم خودشان لباس بپوشند. اولیویا زمور، رئیس انجمن حامی فلسطین یورو فلسطین گفت: این قانون پیشنهادی راه را برای وقوع اتفاق‌های خطرناک‌تر هموار می‌سازد چراکه این قانون پتانسیل قرار دادن مردم تحت کنترل و نظارت را دارد. وی ضمن اشاره به اینکه این لایحه فرانسوی مشابه سیاست‌های اسرائیل در مقابل فلسطینی‌هاست، گفت:‌ فرانسه در حال عبور از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی و اجتماعی است و مسلمانان در این دوره به عنوان قربانی انتخاب شده‌اند.