سازمان نظارت بر رسانه‌های صوتی تصویری چین روز پنجشنبه تصمیم گرفت پخش بی‌بی‌سی ورلد نیوز را در این کشور ممنوع کند. چین از گزارش‌های بی‌بی‌سی در مورد همه‌گیری کرونا و سرکوب اقلیت اویغور این کشور انتقاد داشته است. بی‌بی‌سی در واکنش گفته که از این تصمیم مایوس شده است. پیشتر در ماه جاری سازمان نظارت بر رسانه های بریتانیا، آفکام، مجوز پخش شبکه تلویزیون جهانی چین (سی جی تی ان) را در این کشور لغو کرد. آفکام گفت متوجه شده است که مجوز «سی‌جی‌تی‌ان» در اختیار «استار چاینا مدیا ال.تی.دی» است، درحالی که نباید چنین باشد. این سازمان همچنین گفت که «سی‌جی‌تی‌ان» سال پیش با پخش آنچه ادعا می شود اعترافات اجباری پیتر هامفری شهروند بریتانیا بود مقررات پخش در این کشور را نقض کرده بود. سازمان اداره فیلم، تلویزیون و رادیوی چین در تصمیم خود گفت دریافته که گزارش‌های بی‌بی‌سی ورلد نیوز درباره چین به طور جدی اصول راهنمای پخش صوتی تصویری در این کشور را نقض می کند، از جمله این شرط که خبر باید درست و منصفانه باشد و به منافع ملی چین ضربه نزند. این سازمان گفت که تقاضای بی‌بی‌سی برای تمدید سالانه مجوز پخش رد خواهد شد.