رئیس فراکسیون قلب تونس تاکید کرد، نگرانی هایی درباره وقوع جنگ داخلی در کشور به دلیل حوادث موجود در پارلمان تونس وجود دارد. اسامه الخلیفی، رئیس این فراکسیون در مصاحبه با کانال النسمه تونس حوادث خشونت‌آمیز که توسط فراکسیون قانون اساسی آزاد در پارلمان رخ داد و به گفته وی انسجام نهادهای کشور را مخدوش و تصویر تونس را در سطح داخلی و خارجی بد جلوه داد، محکوم کرد. وی گفت، با توجه به اینکه درگیری ایدئولوژیک بین فراکسیون قانون‌اساسی آزاد، جنبش النهضه و ائتلاف الکرامه هنوز متوقف نشده است ممکن است کشور وارد یک جنگ داخلی و زد و خورد میان طرفداران این احزاب شود. در همین راستا، الخلیفی تاکید کرد رئیس جمهوری تونس نمی‌تواند پارلمان را منحل کند. تنها فرضی که این امکان را به رئیس‌جمهور می‌دهد عدم اعطای رای اعتماد به پارلمان و آرای کافی به یک دولت است.