پس از افزایش اقدامات خرابکارانه و سرقت‌ها در جریان اعتراضات شبانه، نیروهای ارتش تونس در مرکز شهر «توزر» واقع در جنوب این کشور به منظور حفاظت از نهادهای دولتی و عمومی مستقر شدند. به گزارش القدس العربی، شهر «توزر» واقع در جنوب تونس روز گذشته شاهد تنش بین معترضان و نیروهای امنیتی این کشور به دلیل تقسیم اراضی مسکونی این منطقه و حل‌وفصل وضعیت حقوقی و قانونی آن بود. معترضان که مقامات را به فساد و کنترل غیرقانونی بر اراضی متهم می‌کنند با نیروهای امنیتی درگیر شدند و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن تحصن‌کنندگان با گاز اشک‌آور وارد عمل شدند. شاهدان می‌گویند، معترضان مسیرها را بستند، در خیابان‌های اصلی اقدام به آتش زدن لاستیک کردند و در مرکز شهر با نیروهای امنیتی درگیر شدند. تصاویر نشان می‌دهد دست‌کم یکی از مراکز تجاری بزرگ وابسته به مراکز تجاری زنجیره‌ای کارفور، در معرض اقدامات خرابکارانه قرار گرفته است.