دبیرکل عصائب اهل الحق عراق از پایان آتش‌بس با نیروهای آمریکایی خبر داده و اعلام کرد که خطری مبنی بر حضور یک جاسوس در سران سه قوه عراق وجود دارد. به گزارش المیادین، قیس الخزعلی، تصریح کرد، آتش‌بس با آمریکایی‌ها از آنجا که شروط آن محقق نشد، پایان یافته است. وی گفت: ما اصل حق کامل مقابله نظامی با نیروهای بیگانه را ثابت خواهیم کرد.

 الخزعلی عنوان داشت: جنایت‌هایی که توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است، باید قوانین عراق درمورد آنها اجرایی شود. قانون اساسی اجازه ایجاد هیچ پایگاه نظامی را جز با موافقت پارلمان نمی‌دهد. الخزعلی گفت: تهدیدهایی که از جانب آمریکا مبنی بر انتقال سفارتشان از بغداد مطرح شد، دقیق نبود بلکه یک جنگ روانی با هدف اعمال فشار بود. وی تصریح کرد که اطلاعاتی و نه شواهدی مبنی بر حضور یک جاسوس در میان سران سه قوه عراق وجود دارد. الخزعلی تصریح کرد، سیاست آمریکا آنقدر که امنیت استراتژیک رژیم اسرائیل را ترجیح می‌دهد، به دنبال خیر برای عراق و منطقه نیست. وی عنوان داشت که پیروزی بایدن به معنای بازگشت سیاست آمریکا به منطق مشخص است.