هزاران تن از معترضان مکزیکی در یکی از بزرگ‌ترین راهپیمایی‌ها اعتراضی علیه رئیس‌جمهوری کشورشان از زمانی که او زمام امور را به دست گرفته، به خیابان‌های مکزیکو سیتی، پایتخت این کشور آمدند. به گزارش رویترز، بسیاری از این معترضان که در میدان اصلی مرکز تاریخی مکزیکو سیتی تجمع کرده بودند، پرچم‌های مکزیک را در دست گرفته و شعار «لوپز برو» سر دادند. گرچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری چپ‌گرای مکزیک همچنان محبوب است، اما مدیریت وی در زمینه اقتصادی و امنیتی و همچنین تمایلش برای دو قطبی کردن مناظرات سیاسی میان طرفداران و منتقدانش باعث نارضایتی بسیاری از مردم مکزیک شده است. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور پیش از رسیدن به ریاست جمهوری در دسامبر سال ۲۰۱۸ میلادی، به خاطر رهبری اعتراضات گسترده علیه دولت معروف بود. او گفت که اعتراض‌ها توسط منتقدان محافظه‌کار نشان داد که من کشور را دچار تحول کرده‌ام.