رئیس‌جمهوری سوریه بر اهمیت پایگاه‌های نظامی روسیه در خاک سوریه تاکید کرد و گفت: حضور نظامی روسیه امنیت و ثبات را در سوریه حفظ کرده و با تروریسم جهانی مبارزه می‌کند. به گزارش ایسنا، به نقل از رای‌الیوم، بشار اسد، عنوان داشت: در سوریه در حال حاضر، ما با تروریسم بین‌المللی مقابله می‌کنیم و روسیه به ما در تحقق امنیت و ثبات کمک می‌کند، اما بعد از آنکه تروریسم از بین برود، نقش دیگری وجود دارد که روسیه در سطح بین‌المللی به ایفای آن خواهد پرداخت که عبارت از ترغیب کردن جامعه بین‌الملل و کشورهای مختلف برای اجرای قانون است. وی عنوان داشت که خللی میان قدرت‌ها در نظام روابط بین‌المللی کنونی وجود دارد و روسیه باید توازن از دست رفته را بازگرداند. اسد خاطرنشان کرد: حضور روسیه تضمینی برای امنیت است و اینکه نظام جهانی دارای عدالت و توازن بیشتری شود، طبیعتاً اگر غرب از سیاست خصمانه خود مبنی بر به کارگیری قدرت نظامی‌اش برای ایجاد مشکلات در جهان دست بردارد، چه بسا روسیه نیز به چنین سیاستی نیاز نخواهد داشت. اما جهان امروز نیازمند توازنی است که از آن سخن گفتم. حضور نظامی روسیه نقش مهم و گسترده‌ای را نه فقط در سوریه ایفا می‌کند، بلکه در سراسر جهان نیز نقش روسیه اینگونه است.