براساس گزارش‌ها، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در حال آماده‌سازی قانونگذاران این کشور برای سناریوی تساوی دونالد ترامپ و جو بایدن در بخش آرای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر و مجبور شدن این مجلس به تصمیم‌گیری درباره نتیجه انتخابات است. به گزارش هیل، نانسی پلوسی، یکشنبه در نامه‌ای به دموکرات‌های مجلس نمایندگان هشدار داد، یک چنین سناریویی دربردارنده این است که هر یک از هیات‌های نمایندگان ۵۰ ایالت آمریکا در مجلس نمایندگان تنها یک رای در این فرآیند داشته باشند و به دموکرات‌ها تاکید کرده که با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات ماه نوامبر استراتژی خود را تغییر دهند. طبق گزارش پولتیکو، پلوسی در نامه خود آورده است: قانون اساسی تصریح می‌دارد که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید اکثریت آرای هیات‌های نمایندگی ایالات را برای کسب پیروزی به دست بیاورد. ما باید به این اکثریت هیات‌های نمایندگی دست یابیم یا نگذاریم جمهوری‌خواهان این کار را کنند. نتیجه تساوی در بخش آرای الکترال می‌تواند در نتیجه چند سناریو اتفاق بیفتد؛ از جمله اینکه هیچ کاندیدایی نتواند به ۲۷۰ رای الکترال به دلیل جمع کل آرا دست یابد یا نمایندگان الکترال به نامزدی که در ایالتشان پیروز شده است، رای ندهند.