ده‌ها هزار تن از تایلندی‌ها در بزرگترین اعتراضات طی سال‌های گذشته به خیابان‌ها آمده و خواستار محدودسازی اختیارات پادشاه و برکناری رهبر سابق کودتاچی از سمت نخست‌وزیری شدند. به گزارش رویترز، آرنون نامپا، رهبر معترضان و وکیل حقوق بشری به جمعیت معترضان که در نزدیکی کاخ بزرگ در مرکز بانکوک جمع شده بودند، گفت: تا زمانی که پادشاهی تحت قانون اساسی نباشد، ما هرگز به دموکراسی واقعی نمی‌رسیم. پس از اینکه نامپا خواستار قطع بودجه سطنتی تایلند و ایجاد تغییراتی در قانون اساسی شد تا پادشاه به وضوح تحت کنترل قرار بگیرد، مردم شعار «بیشتر، بیشتر» سر دادند. دربار تایلند واکنشی به این اعتراضات و درخواست اصلاحات نداشته است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در این رابطه گفت: مردم می‌توانند اعتراض کنند اما آنها باید این کار را مطابق قانون و به شکل مسالمت‌آمیز انجام دهند. معترضان تایلندی روز گذشته (یکشنبه) به سمت ساختمان‌های دولتی و دفتر نخست‌وزیری حرکت می‌کنند. این معترضان یک پلاک طلایی ‌رنگ روی محوطه نزدیک کاخ بزرگ نصب کردند که روی آن نوشته است «این کشور متعلق به مردم است نه پادشاهی». این پیام رهبران قیام ۱۹۳۲ است که به پادشاهی مطلقه پایان داد.