پلیس یونان از صبح پنجشنبه عملیاتی را در جزیره لسبوس برای انتقال هزاران مهاجر و پناهجو به یک اردوگاه جدید اضطراری پس از آتش‌ گرفتن بزرگترین کمپ نگهداری پناهجویان در این کشور آغاز کرده است. خبرگزاری فرانسه با تهیه گزارشی از محل، به جزئیات عملیات انتقال پناهجویان به اردوگاه جدید پرداخته و اعلام کرده که ماموران پلیس صبح پنجشنبه چادر به چادر پناهجویان سرگردان در خیابان‌ را از خواب بیدار و به سوی اردوگاه جدید هدایت می‌کردند. اردوگاه جدید به شکل اضطراری، یک هفته پس از آتش سوزی در اردوگاه بزرگ موریا در لسبوس برپا شده است. مقامات یونانی آتش‌گرفتن بزرگترین اردوگاه پناهجویان در کشورشان را عمدی می‌دانند و در این راستا تاکنون پنج پناهجو را به اتهام دست داشتن در این ماجرا بازداشت کرده‌اند. عملیات پلیس در حالی ادامه دارد که ساکنان اردوگاه سوخته، از شرایط و امکانات موجود در آن رضایت نداشتند.