همزمان با حمله پلیس ضدشورش به معترضان حامی دموکراسی که مخالف به تعویق افتادن انتخابات محلی بودند، نزدیک به ۳۰۰ تن توسط پلیس این دولت‌شهر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار بود یکشبنه روز انتخابات برای پارلمان تقریبا منتخب هنگ‌کنگ باشد؛ یکی از معدود مواردی که مردم هنگ‌کنگ می‌توانند رای دهند. اما کری لام، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ به خاطر پاندمی کرونا این رای‌گیری را برای یک سال به تعویق انداخت؛ اقدامی که باعث خشم و عصبانیت اپوزیسیون حامی دموکراسی هنگ‌کنگ شد که امیدوار بود بتواند از احساسات ضد دولتی سود ببرد. صدها پلیس ضد شورش به منظور سرکوب درخواست‌های آنلاین برای برگزاری اعتراضات علیه به تعویق افتادن انتخابات، به منطقه کولون سرازیر و در آنجا مستقر شدند. همزمان با اینکه این افسران پلیس چندین ایست بازرسی قرار داده و از مردم می‌خواستند تا متفرق شوند، کل عصر یکشنبه این افسران با مردم درگیری بودند.