سازمان ملل متحد نسبت به احتمال وجود زباله‌ها و گازهای سمی آزاد شده درپی انفجار بیروت ابراز نگرانی کرد. شبکه اسکای نیوز عربی گزارش داد، ریکا داس، مشاور بحران برنامه عمران ملل متحد (UNDP) با اشاره به انفجار بندر بیروت، اظهار کرد: ما باید بقایای سمی، پزشکی و الکترونیکی انفجار بیروت را بررسی کنیم. وی افزود: ما باید مشخص کنیم که چه مواردی خطرناک بوده و چه مواردی خطرناک نیستند، همچنین باید موارد قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت جدا شوند و موارد غیر قابل بازیافت در مکان امنی قرار داده شوند. داس در ادامه گفت که لبنان تجربه خاصی در زمینه بازیافت ندارد؛ مشکل پیچیده است، چراکه لبنان در اصل و همیشه مشکل جداسازی زباله‌های نفتی را داشته است. وی ادامه داد: علاوه بر این زباله‌ها و آلودگی‌های قابل مشاهده، آلودگی دریای مدیترانه نیز وجود دارد که ما از آن اطلاعی نداریم.