نخست وزیر سابق مالزی گفت، بابت اظهاراتش درباره سرکوب صورت گرفته در کشمیر از سوی هند در مجمع عمومی سال گذشته سازمان ملل عذرخواهی نمی‌کند و بدون خویشتنداری درباره این مساله حرف می‌زند. به گزارش شبکه خبری جئو، ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی در یک رشته توئیت پس از یک رویداد در حمایت از کشمیر که در کوآلالامپور برگزار شد، نوشت: با وجود آگاهی از انتقادهای احتمالی، انتخاب کردم که درباره مساله کشمیر و سرکوب‌های صورت گرفته از سوی دولت هند در این منطقه در مجمع عمومی سازمان ملل سخن بگویم. وی ادامه داد: من در حمایت از بشریت و انسانیت درباره این مساله صحبت کردم. از نظر من، سکوت راه حل و گزینه بن بست کشمیر نیست. نخست وزیر سابق مالزی گفت: سخنرانی من در مجمع عمومی سازمان ملل این بود که آنچه من گفتم قابل اجتناب و خویشتنداری نیست.