شهرداران پورتلند و پنج شهر دیگر آمریکا از کنگره این کشور خواستند استقرار ماموران مسلح امنیتی فدرال را در شهرهایی که خواستار حضورشان نیستند، غیرقانونی کند. به گزارش پایگاه هیل، شهرداران این شهرها شامل پورتلند، سیاتل، شیکاگو، کانزاس سیتی، آلبوکرکی و واشنگتن در نامه‌ای به رهبران مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کردند: استفاده فاحش این دولت از نیروهای فدرال در شهرها در ضمن اعتراض مقامهای محلی نباید هرگز دوباره اتفاق بیفتد. تد ویلر، شهردار پورتلند و جو آن هاردستی، کمیسیونر این شهر بعدا خواستار نشستی با چد وولف، وزیر موقت امنیت داخلی آمریکا با هدف بحث بر سر یک آتش بس و خروج نیروهای فدرال از پورتلند شدند. یک مقام آمریکایی اظهار کرد، ماموران مسلح فدرال تا زمانی که حملات در شهر پورتلند به ساختمان دادگاه فدرال متوقف نشود باقی می‌مانند و ممکن است به زودی ماموران بیشتری هم اعزام شوند.