پلیس صربستان به سمت معترضانی که تلاش می‌کردند تا به ساختمان پارلمان این کشور یورش ببرند، گاز اشک‌آور شلیک کرد. به گزارش ایلنا به نقل از پرس اسوسیشن، معترضان که قوانین قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی ناشی از بحران کرونا را زیر پا گذاشته بودند، به سمت پلیس که از ساختمان پارلمان در مرکز بلگراد حفاظت می‌کرد، سنگ، مواد آتش‌زا و بطری‌های شیشه‌ای پرتاب می‌کردند. اعتراضات در صربستان به رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد. در جریان این اعتراضات چند تن دستگیر و چند تن هم زخمی شدند. برخی از رهبران اپوزیسیون گفته‌اند که خشونت کار معترضان ناسیونالیست راست افراطی است که دولت را در کنترل دارند و هدفشان بی‌اعتبار کردن اعتراضات صلح‌آمیز است که در واکنش به الکساندر ووجیچ، رئیس‌جمهوری در اعمال مجدد محدودیت‌های قرنطینه علیه ویروس کرونا آغاز شده و به اعتراضاتی علیه دولت وی کشیده شده است.