نخست‌وزیر سابق لبنان ضمن تأکید بر اینکه وقوع قحطی یا جنگ داخلی در این کشور بعید است، نسبت به حل بحران فعلی در کشورش ابراز خوش‌بینی کرد. سعد حریری در مصاحبه با روزنامه ال پائیس اسپانیا گفت: در لبنان مردم هر روز نگران این هستند که زنده می‌مانند یا نه. لبنان شاهد بدترین بحران اقتصادی در تاریخ خود است و مردم به تظاهرات علیه دولت ادامه می‌دهند. ما شاهد بی‌ثباتی خواهیم بود اما شک دارم که کشور به سمت قحطی برود. بحران لبنان شبیه بحران یونان است. لبنان نیاز به اصلاحات دارد. می‌دانستم که به این وضعیت می‌رسیم اما اگر اصلاحات انجام می‌شد به این وضعیت دچار نمی‌شدیم. حریری گفت: لبنانی‌ها مردمی بسیار منعطف هستند. لبنان شاهد جنگ داخلی بوده و مردم نمی‌خواهند به آن وضعیت بازگردند. تمام احزاب سیاسی می‌دانند که این یک خط قرمز است و نباید از آن تجاوز کرد برای همین دولت به تحرک و انجام اصلاحات ضروری نیاز دارد. حریری درباره تدابیری که دولت باید اتخاذ کند، گفت: این بحران خطرناک است. درست است که تمام گزینه‌های سیاسی دردناک است اما من اطمینان دارم که راه خروجی از بحران وجود دارد به شرط آنکه اعتماد مردم مجدداً بازسازی شود.