وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای اخبار منتشر شده درباره تصمیمش برای خروج از شورای همکاری خلیج فارس را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا، لولوة الخاطر، سخنگوی وزارت خارجه قطر در مصاحبه خبرگزاری فرانسه با تکذیب این خبر در انتقادی ضمنی از شورای همکاری خلیج فارس گفت. تعجبی نیست که مردم منطقه در عملکرد شورای همکاری خلیج فارس تردید کرده و درحالی که به سومین سال محاصره غیر قانونی قطر از سوی عربستان، امارات و بحرین نزدیک می‌شویم، درباره نقش این شورا به عنوان یک موسسه سوال کنند. المخاطر ادامه داد: این شایعات به خاطر ناامیدی مردم از شورای همکاری خلیج‌فارس که دچار تشتت و تفرقه شده و زمانی منبع امید و آرزوی مردم شش کشور عضو بود منتشر شده است. این مقام قطری تاکید کرد کشورش امیدوار است شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر به جایگاه همکاری و هماهنگی بازگردد و گفت: در حال حاضر نیاز شدید به شورای همکاری داریم .طی روزهای گذشته اخباری درباره قصد قطر برای خروج از شورای همکاری خلیج‌فارس دست به دست می‌شود و به نقل از دو دیپلمات در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس گزارش شد که کویت رهبری تلاش‌های برای منصرف کردن قطر در اینباره را بر عهده دارد.