در تعدادی از شهرهای آلمان هزاران نفر در مخالفت با زدن ماسک اجباری در مکان‌های عمومی و قوانین محدود کننده اجتماعی دوران کرونا تظاهرات کردند. برخی هواداران گروه‌های پوپولیست راستگرا نیز در صف تظاهرکنندگان دیده می‌شدند. به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، هزاران نفر در آلمان برای نشان دادن مخالفت با اجرای قوانین محدود کننده اجتماعی برای جلوگیری از شیوع کرونا و زدن ماسک به شکل اجباری در سوپرماکت‌ها و وسایل نقلیه عمومی، دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان یکی از کانون‌های اصلی این تظاهرات در شهر اشتوتگارت بوده است. در شهرهای برلین، مونیخ و فرانکفورت نیز اعتراضات مشابهی صورت گرفته است. یکی از سخنگویان پلیس اشتوتگارت گفت که جمعیت چند هزار نفری تظاهرکننده سطح خیابان‌ها را پوشانده بودند اما او تعداد دقیق شرکت‌کنندگان اعلام نکرد. مقامات مسئول این شهر به حداکثر ده هزار نفر اجازه برگزاری تظاهرات داده بودند.