رسانه‌های لیبیایی خبرهایی از فرار فائزالسراج، نخست‌وزیر دولت وفاق ملی لیبی به خارج این کشور پس از تایید فوت عبدالقادر التهامی، رئیس دستگاه اطلاعات کابینه او منتشر کردند. به گزارش اسپوتنیک، سعید امغیب، عضو پارلمان لیبی اظهار کرد: خبرهای قطعی از پرواز هواپیمای فایز السراج به مقصدی نامعلوم وجود دارند. عبدالحکیم معتوق، روزنامه‌نگار لیبیایی پیشتر گفته بود، فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی با توجه به پیشروی نیروهای وابسته به خلیفه حفتر در محورهای درگیری در طرابلس، برای فرار به جمهوری مالت آماده شده است. پس از تایید خبر فوت التهامی، در بیشتر محورهای درگیری در طرابلس درگیری‌های شدیدی میان نیروهای وابسته به خلیفه حفتر، موسوم به ارتش ملی لیبی و نیروهای وابسته به دولت وفاق ملی شکل گرفتند. رسانه‌های لیبیایی از کشته شدن التهامی به دست یک گروه وابسته به یگان بازدارنده وزیر کشور دولت وفاق ملی خبر دادند.