همزمان با افزایش نگرانی‌ها از احتمال تبدیل شدن برزیل به یکی از کانون‌های شیوع ویروس کرونا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا از عملکرد ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری برزیل به عنوان یک دوست و متحد دفاع کرد. به گزارش روزنامه واشنگتن تایمز، ترامپ حین ترک کاخ سفید به مقصد کمپ دیوید گفت: فکر می کنم او (بولسونارو) عملکرد خوبی داشته است. او دوست خوب من است و عملکرد واقعا خوبی در برزیل دارد. من به او افتخار می کنم. بولسونارو به دلیل نادیده گرفتن اهمیت ویروس کرونا مورد انتقاد شدید است. او می گوید ویروس کرونا چیزی بیش از یک سرماخوردگی ساده نیست و به دنبال استعفای سرجیو مارو وزیر دادگستری تحت فشار سیاسی شدید قرار گرفت. وزیر دادگستری برزیل در اعتراض به آنچه که مداخله رئیس‌جمهوری در امور پلیس این کشور خوانده است، از مقام خود  استعفا کرد.