نیروهای همپیمان دولت وفاق ملی، یک فروند هواپیمای نظامی متعلق به نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر را در نزدیکی طرابلس، پایتخت این کشور هدف حمله قرار دادند. به گزارش سایت روسیا الیوم، نیروهای ارتش ملی لیبی اظهار داشتند، هواپیمای باربری متعلق به آنها در شهرک ترهونه واقع در جنوب طرابلس که پایگاه اصلی نیروهای حفتر برای تسلط بر پایتخت است، مورد حمله قرار گرفت. احمد المسماری، سخنگوی ارتش ملی لیبی در این خصوص عنوان داشت: این هواپیما حامل تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ویروس کورنا بود. این در حالی است که نیروهای دولت مستقر در طرابلس می‌گویند، این هواپیما حامل مهمات نظامی بوده است. از سوی دیگر، المسماری تصریح کرد: نیروهای ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر روز یکشنبه ۴۱ تن از مزدوران دولت وفاق ملی را در محورهای جنوب طرابلس آماج حملات خود قرار دادند.