شاهدان عینی از سوء قصد به جان نخست‌وزیر موقت سودان در خارطوم خبر دادند. به گزارش اسکای نیوز عربی،‌ عبدالله حمدوک،‌ نخست وزیر موقت سودان از تلاش ترور جان به در برد. خبرنگار اسکای نیوز گزارش داد، از بمب در انفجار خودروی حمدوک در خارطوم استفاده شده بود. شاهدان عینی گفتند، انفجاری که در شرق کبری کوبری در شمال شرق خارطوم روی داد دو خودرو را هدف گرفته بود که یکی حامل عبدالله حمدوک بود که منجر به جراحت سطحی یک تن شد. در پی این انفجار حمدوک نیز به مکان امن منتقل شد. محل انفجار شاهد استقرار نیروهای امنیتی است و این منطقه تحت کنترل قرار دارد بازپرسان نیز عملیات جمع‌آوری مدارک را در میان حضور صدها تن در محل حادثه شروع کرده‌اند. نخست‌وزیر موقت سودان نیز درباره سوء قصد به جانش گفت، آنچه روی داد هرگز مسیر تغییر را متوقف نخواهد کرد.