پارلمان عراق روز پنجشنبه را به عنوان زمان تشکیل جلسه اعطای رای اعتماد به دولت محمد توفیق علاوی تعیین کرد. به گزارش اسکای نیوز، ریاست پارلمان عراق روز پنجشنبه جلسه خود برای بررسی رای اعتماد به دولت محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیر مکلف عراق را تشکیل می‌دهد. پیشتر ریاست پارلمان عراق جلسه رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی را که به درخواست او قرار بود روز گذشته برگزار شود، به تعویق انداخت. در این میان شبکه الفرات به نقل از منابع آگاه محتوای برنامه دولتی کابینه محمد توفیق علاوی مأمور تشکیل دولت جدید را اعلام کردند. بر این اساس برنامه دولت محمد توفیق علاوی، شامل آماده‌سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، گسترش حاکمیت قانون، توسعه اقتصاد، تحقق توسعه، توجه به جوانان، برآورده کردن خواسته‌های قانونی مردم و تاکید بر روابط متوازن خارجی است. برنامه ویژه دولت علاوی روز گذشته (دوشنبه) در اختیار هیئت رئیسه پارلمان عراق قرار گرفت.