رئیس پارلمان عراق با تاکید بر اینکه هنوز تاریخ جلسه رای اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی تعیین نشده گفت، این امر پیش از اطلاع از خط مشی کابینه و ارسال اسامی وزرا به پارلمان ممکن نیست. به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تا این لحظه خط مشی و اسامی وزرای کابینه آتی به پارلمان ارائه نشده است و تنها در صورتی که این امر محقق شود، اقدامات لازم برای برگزاری جلسه اعطای رای اعتماد آغاز خواهند شد. حلبوسی گفت: ساختار پارلمان بر این اساس است که در صورت برنامه‌ها و دستورکار کابینه به پارلمان، رئیس پارلمان باید آن را به کمیته‌ای ویژه به ریاست یکی از معاونان خود ارائه دهد تا آنها گزارشی را پیش از اعطای رای اعتماد آماده کنند. رئیس پارلمان عراق در ادامه نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام غیرقانونی و خارج از چارچوب هشدار داد.