تظاهرکنندگان لبنانی که تاکید کرده‌اند اجازه نخواهند داد جلسه پارلمان برای بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ برگزار شود، با نیروهای امنیتی در نزدیکی ساختمان پارلمان لبنان درگیر شدند.  سایت روزنامه عربی ۲۱ گزارش داد، معترضان لبنانی به سوی نیروهای امنیتی که مسیر منتهی به پارلمان را امروز (دوشنبه) همزمان با جلسه پارلمان این کشور برای بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ بستند، به سوی این نیروها سنگ پرتاب کردند. نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن آنها متوسل به زور شدند. صلیب سرخ لبنان اعلام کرد، چهار فرد در پی مصدومیت در اعتراض‌های اطراف ساختمان پارلمان به بیمارستان منتقل شدند. برخی معترضان تشکیل دولت جدید را که اخیرا تشکیل شد، رد کرده و نخبگان سیاسی را به نادیده گرفتن خواسته‌هایشان از جمله تشکیل دولتی مستقل از سیاستمداران و مبارزه با فساد متهم می‌کنند. پیشتر تظاهرکنندگان لبنانی وعده داده بودند با بستن مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان این کشور، اجازه رسیدن نمایندگان به این ساختمان و برگزاری جلسه بررسی بودجه سال ۲۰۲۰ را نخواهند داد. به همین دلیل نیروهای امنیتی لبنان تدابیر شدیدی در ورودی‌های مسیرهای منتهی به ساختمان پارلمان این کشور در بیروت را در پیش گرفتند.