پس از قانون شدن توافق برگزیت دولت بوریس جانسون در بریتانیا، رهبران اتحادیه اروپا نیز روز جمعه با تأیید این توافق، گام‌های پایانی را برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا برداشتند. رویترز گزارش داد، این توافق طی مراسمی در بروکسل از سوی «اورسولا فون درلاین» و  «شارل میشل» روسای کمیسیون و شورای اروپا به امضاء رسید تا یک نسخه آن برای کارهای نهایی به دفتر نخست‌وزیری بریتانیا ارسال شود. اینک آخرین مرحله باقی‌مانده، تائید آن از سوی پارلمان اروپا خواهد بود که انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده صورت گیرد. رئیس کمیسیون اروپا در همین رابطه در توییتر نوشت: شارل میشل و من توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را امضاء کردیم تا راه برای تائید آن توسط پارلمان اروپا باز شود. با توشیح ملکه بریتانیا، طرح خروج از اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها کشمکش بین احزاب سیاسی بریتانیا روز پنجشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۰ به قانون تبدیل شد.