نظرسنجی جدیدی نشان می‌دهد، بوریس جانسون در شرایطی قصد دارد بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند که اکثریت شرکت‌کنندگان در این سنجش خواستار ماندن هستند. نظرسنجی بی‌ام‌جی (BMG) برای روزنامه ایندیپندنت نشان می‌دهد، کمتر از سه هفته مانده به بریگزیت در ۳۱ ژانویه، شرکت‌کنندگان در این تحقیق ۵۲ به ۴۸ درصد موافق ماندن در اتحادیه اروپا هستند. شرکت‌کنندگان همچنین انتظار دارند بریگزیت در دو سال آتی اثرات مخربی بر اقتصاد، سیستم بهداشت، اتحاد بریتانیا و جایگاه بریتانیا در جهان بر جای بگذارد. ۲۹ درصد از پرسش‌شوندگان انتظار پیشامد بدترین اتفاق بعد از خروج از اتحادیه اروپا را دارند، در حالی که تنها ۱۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند وضعیت مالی‌شان ارتقا یابد. بیش از چهار تن از ۱۰ تن خواستار فرصتی هستند تا مجددا به اتحاد با اتحادیه اروپا ظرف دهه آتی رای بدهند؛ ۱۸ درصد می‌گویند یک رفراندوم دوم باید ظرف یک سال برگزار شود، ۱۵ درصد روی یک تا پنج سال تاکید دارند و ۹ درصد هم به شش تا ۱۰ سال اشاره کرده‌اند. براساس این نظرسنجی، ۱۰ درصد تاکید دارند ظرف ۱۱ سال یا بیشتر هیچ رفراندوم جدیدی نباید برگزار شود و ۲۸ درصد می‌گویند نباید هرگز رفراندومی در کار باشد.