نتایج یک نظرسنجی تازه در آستانه جلسه استیضاح «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نشان می‌دهد که  ۵۱ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد وی ناراضی هستند. 

به گزارش تارنمای هیل، نتایج نظرسنجی مشترک این تارنمای آمریکایی و موسسه «هریس ایکس» که روز دوشنبه منتشر شد، حاکی از آن است که در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ میزان مقبولیت عملکرد رئیس جمهور آمریکا به مرز ۵۰ درصد نزدیک شده است. 

در عین حال، این نتایج نشان داد، ۴۹ درصد از شرکت کنندگان گفتند که عملکرد ترامپ را قبول دارند که در مقایسه با ۴۶ درصد نظرسنجی انجام شده در ۱۷ و ۱۸ آذر افزایش نشان می‌دهد. 

در نظرسنجی جدید ۵۱ درصد گفتند که عملکرد ترامپ را قبول ندارند. در نظرسنجی قبلی ۵۴ درصد آمریکایی ها این نظر را داشتند. این نتایج نشان داد که ترامپ همچنان جایگاه حمایتی خود نزد جمهوریخواهان را حفظ کرده است.