در آستانه پایان مهلت قانونی برای معرفی نامزد نخست‌وزیری عراق دانشجویان این کشور در استان‌های مختلف کلاس‌های درسشان را تعطیل و در قالب اعتراضات گسترده علیه وضعیت سیاسی و اقتصادی تظاهرات کردند. هزاران تظاهرکننده مسیرها را بسته و ادارات دولتی را در اکثر استان‌های جنوبی تعطیل کردند. به گزارش شبکه خبری سومریه‌ نیوز، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد صدها دانشجو در میدان التحریر در مرکز بغداد علیه وضعیت اقتصادی و فساد در کشور تظاهرات کردند. این منبع وضعیت امنیتی در میدان‌های مختلف بغداد را خوب ارزیابی کرد. دانش‌آموزان مدارس استان بابل نیز کلاس‌هایشان را تعطیل کردند و به تظاهرکنندگان در محل‌های تجمع این استان پیوستند. این در حالیست که ایاس الساموک، سخنگوی دادگاه فدرال (دادگاه قانون اساسی) عراق اعلام کرد که برهم صالح، درخواست کرد که طبق ماده ۷۶ قانون اساسی سال ۲۰۰۵ فراکسیون اکثریت پارلمانی را معرفی کند. وی افزود: دادگاه فدرال عراق پنج‌شنبه این درخواست را دریافت کرد و صبح روز گذشته (یکشنبه) نشستی را با حضور تمامی اعضا برای بررسی آن ترتیب داد. در این جلیه مشخص شد که تفسیر و مقصود از فراکسیون اکثریت، سائرون خواهد بود؛ امری که اوضاع را پیچیده می‌کند.