منابع لبنانی با اشاره به عدم توافق میان لبنانی‌ها درباره نخست‌وزیر جدید از عدم صلاحیت سعد حریری برای ریاست دولت تکنوکرات خبر دادند و به اهداف خطرناک سفر دیوید هیل به لبنان پرداختند. به گزارش النشره، جمیل السید نماینده پارلمان لبنان اعلام کرد: امروز (پنجشنبه) سومین موعد رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید است و تا به این لحظه هیچ توافقی در کار نیست. وی افزود: این نشانه شکست و عنادورزی نیست بلکه نشانه ناتوانی است. چگونه کسی که عامل بیماری شده است ادعا می‌کند که توان درمان را دارد؟ همزمان پیر رفول مشاور رئیس جمهور لبنان بیان کرد: اکثریت خواهان حریری نیستند. دولتی غیر از تکنوسیاسی در کشور نمی‌تواند وجود داشته باشد و همه باید با آن موافقت کنند. حریری نمی‌تواند رئیس دولت تکنوکرات باشد. این اظهارات در حالی منتشر شده که رایزنی‌ها برای انتخاب گزینه نهایی به نتیجه نرسیده است.