شبکه المیادین از به تاخیر افتادن رایزنی‌های پارلمان لبنان برای تعیین نخست‌وزیر آتی این کشور با هدف پایان دادن به بن بست سیاسی فعلی خبر داد. قرار بود روز گذشته (دوشنبه) جلسات پارلمان لبنان برای تعیین فردی که پست نخست وزیری دولت آتی را برعهده بگیرد آغاز شود. قرار است مذاکرات پارلمانی روز پنجشنبه هفته جاری ۱۹ دسامبر برگزار شود. گفته می‌شود که این تاخیر به علت تماس صبح دیروز سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان با میشل عون و درخواست برای به تاخیر افتادن مذاکرات به منظور رایزنی‌های بیشتر بوده است. از سوی دیگر نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان ضمن هشدار نسبت به بروز خطر گرسنگی در این کشور، بر لزوم تشکیل فوری کابینه تاکید کرد. رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه الاخبار چاپ این کشور با اشاره به اینکه تشکیل کابینه اولین گام در راه نجات لبنان است، گفت: سعد حریری روز گذشته (دوشنبه) مامور تشکیل کابینه خواهد شد و این کار بسیار دشواری خواهد بود. وی تاکید کرد: تشکیل کابینه باید سریع انجام شود چراکه ما وقت اضافه نداریم، اگر کابینه تشکیل نشود، لغزشگاه‌های خطرناکی پیش روی ما خواهند بود.