جلسه محاکمه عمر البشیر، رئیس جمهور برکنار شده سودان به اتهام فساد روز گذشته (شنبه) در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. در این جلسه وی در ابتدا به ۱۰ سال حبس و سپس با حکم قاضی به دو سال حبس در یک مرکز اجتماعی محکوم شد. به گزارش سایت البیان، دادگاه محاکمه عمر البشیر، به اتهام فساد در حالی برگزار شد که تدابیر امنیتی گسترده برای مقابله با راهپیمایی‌های مردمی در خارطوم اتخاذ شده است. دادگاه سودان دیروز حکم نهایی را علیه رئیس جمهوری برکنار شده این کشور به اتهام پولشویی، فساد و کسب مال از راه غیرقانونی صادر کرد و در این پرونده وی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اما در همین جلسه قاضی حکم البشیر را با توجه به این که سن البشیر بیش از ۷۰ سال است و طبق قوانین سودان نمی‌تواند به زندان منتقل شود، به 2 سال حبس در یک کانون اصلاح اجتماعی و مصادره اموال وی تبدیل کرد. عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان با توجه به احتمال آغاز راهپیمایی‌ در خارطوم همزمان با آغاز جلسه محاکمه البشیر، عصر جمعه نشست نظامی-امنیتی با حضور فرماندهان دستگاه‌های امنیتی برگزار کرده بود.