امانوئل ماکرون مصمم است به رغم آسیب گسترده‌ای که به دنبال اعتصاب‌ها در سراسر فرانسه به شبکه حمل و نقل این کشور وارد شده، روند اجرای اصلاحات حقوق بازنشستگی را ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری دویچه وله، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه و ادوار فیلیپ، نخست وزیر این کشور برای ادامه روند اصلاحات حقوق بازنشستگی که از سوی دولت ارائه شده، با حضور وزرای ارشد کابینه این کشور تشکیل جلسه دادند. این جلسه به رغم چهار روز اعتراضات متوالی برگزار شد که حمل و نقل عمومی را در این کشور فلج کرده است. اتحادیه‌های صنفی که معتقدند این طرح بسیاری را وادار به کار بیشتر در ازای حقوق بازنشستگی کمتر می‌کند، اعتراضات خود را از روز پنجشنبه آغاز کرده‌اند و اعتصاب گسترده‌ آنان موجب تعطیلی برخی مدارس و اختلال در گردشگری در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه شد.