سازمان حشد شعبی در عراق از نیروهای وابسته به خود خواست در نزدیکی میادین تظاهرات‌ مستقر نشوند. به گزارش سایت شبکه سومریه نیوز عراق، فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی از گروه‌های حشد‌الشعبی خواست به دستور صادره از سوی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق در ماه ژوئیه پایبند باشند. نخست‌وزیر مستعفی عراق در ژوئیه دستوری صادر کرد که شامل چند بند بود، مهمترین بندهای آن کنار گذاشتن تمام عناوین مورد استفاده گروه‌های حشد الشعبی در طول جنگ علیه داعش بود. القاب و عناوین می‌بایست به عناوین نظامی تغییر کند که شامل حشد عشایری و دیگر تشکیلات می‌شود. الفیاض افزود، تمام تشکیلات وابسته به حشد شعبی براساس دستور ویژه سازمان حشد نباید هیچ نقش میدانی تحت هیچ عنوانی نظیر حمایت از تظاهرکنندگان یا هر گونه فعالیت میدانی دیگر در میادین تظاهرات ایفا کنند. وی ادامه داد: ماموریت نظامی این سازمان تحت امر فرماندهی عملیات مشترک است و هرگونه ماموریتی خارج از چارچوب دستورات و اوامر فرماندهی خلاف دستور تلقی شده و مرتکبان آن باید مسئولیت قانونی آن را به طور کامل بپذیرند. رئیس سازمان حشد شعبی تهدید کرد، در صورت هرگونه تخلف، مجازات‌های قاطع در نظر گرفته شده است.