خبرنگار سانا به نقل از منابعی در هیئت جامعه مدنی ژنو اعلام کرد، جلسات دومین روز نشست سوری - سوری برای بحث و گفت‌وگو درباره قانون اساسی به دلیل لجبازی هیئت مخالفان سوریه مورد حمایت ترکیه و رد دستورکار نشست همچنان معلق است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، منابع نزدیک به نشست‌های کمیته بررسی قانون اساسی در ژنو گفتند، در راستای نقض آیین‌نامه مورد توافق دور اول نشست‌ها هیئت مخالفان نظام سوریه همچنان حضور در مقر سازمان ملل برای بررسی دستور کار نشست را رد می‌کند. روز گذشته هیئت دولت سوریه در کمیته کوچک بررسی قانون اساسی به دلیل عدم دریافت پاسخی در مورد پیشنهاد خود در زمینه دستور کار نشست، ساختمان سازمان ملل را ترک کرد. هیئت دولت سوریه دستور کار مذاکرات کمیته را تحت عنوان اصول منافع ملی مورد توجه مردم سوریه پیشنهاد کرده‌ اما مشخص نیست نشست مذکور تا چه زمان معلق باشد.