شیخ «صباح الاحمد» امیر کویت دیروز (سه شنبه) با صدور حکمی شیخ «صباح الخالد» وزیر خارجه این کشور را مامور تشکیل کابینه کرد. به گزارش رسانه‌های کویتی، صباح الخالد در حالی از سوی امیر کویت مامور تشکیل کابینه شد که دیروز شیخ «جابر المبارک» نخست‌وزیر مستعفی از پذیرش دوباره این سمت خودداری کرد. شیخ جابر هفته پیش از سمت خود استعفا کرده بود. استعفای دولت کویت در شرایطی صورت گرفت که نیمه آبان ماه شماری از شهروندان این کشور با تجمع در یکی از میدان‌‌های شهر کویت، خواستار مقابله با فساد و حل و فصل مشکل افراد فاقد تابعیت شدند. اعتراض‌‌ها در کویت پس از آن آغاز شد که دو نفر از جوانان بدون تابعیت دست به خودکشی زدند. افراد بدون تابعیت کویت که به جمعیت «البدون» معروف هستند جمعیتی بیش از ۱۰۰ هزار تن را تشکیل می‌دهند و از بسیاری از آنها از حقوق اجتماعی خود محروم هستند. شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی با گلایه از وخامت اوضاع، خواستار اصلاح نظام آموزشی، نوسازی بیمارستان‌‌ها، توقف پارتی بازی و فساد، عفو محکومان سیاسی، جلوگیری از خدشه به آزادی بیان، حل مشکل بیکاری و مبارزه با فساد شده بودند که منجر به بهم‌ریختگی سیاسی شد.