مؤسسه شهدای عراق از شناسایی و کشف 10 گور جمعی در جنوب این کشور خبر داد. ضیاء کریم طعمة مدیر بخش امور گورهای جمعی در مؤسسه شهدای عراق در یک نشست خبری گفت که این گورها در صحرای «السماوه» واقع در استان «المثنی» کشف شده است. ین مسئول عراقی با بیان اینکه یک هیئت از «وزارت شهدای منطقه کردستان عراق» نیز در روند باز کردن این گور حضور داشتند، گفت که این عملیات با موفقیت کامل انجام شد. طعمه ضمن ابراز امیدواری برای باز کردن گورها جمعی بعدی، خاطر نشان کرد، باید به سرعت این گورها باز شوند؛ زیرا زمان کنونی، برای آغاز عملیات باز کردن گورهای جمعی بسیار مناسب است و در آینده، این منطقه شاهد بارش باران خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه بارش باران، به گورهای جمعی آسیب خواهد زد و مانع از آن خواهد شد که تیم‌های متخصص کار خود را به خوبی انجام دهند، تصریح کرد که این گروه، آماده است سایر گورهای جمعی در صحرای السماوه را باز کند. گورهای جمعی در این منطقه، متعلق به غیر نظامیان کُرد است که رژیم صدام، آنان را کشته بود.