دولت فرانسه در چارچوب رویکرد ضد مهاجر امانوئل مکرون، قصد دارد دسترسی مهاجران و پناهندگان به خدمات مراقبت‌های پزشکی را محدود کند. ادوار فیلیپ نخست وزیر فرانسه روز چهارشنبه لایحه مهاجرت را که دارای ۲۰ ماده است به مجلس شورای ملی فرانسه برد و در نشست مطبوعاتی هم طی سخنانی که یادآور لفاظی‌های هواداران برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بود اعلام کرد: «ما می‌خواهیم دوباره اختیار سیاست مهاجرت را به دست بگیریم».

یکی از جنجالی‌ترین خط‌‌مشی‌های این لایحه هم تعیین دوره‌انتظار سه ماهه‌ جدیدی است که پناه‌جویان بعد از سپری شدن آن می‌توانند از مراقبت‌های بهداشتی پایه استفاده کنند. طی این دوره، دسترسی به برنامه فراگیر، موسوم به پوما(حفاظت فراگیر در برابر بیماری) محدود می‌شود. این در حالی است که تمامی ساکنان فرانسه اگر تحت پوشش بیمه دیگری نباشند می‌توانند از پوما استفاده کنند. در حال حاضر پناه‌جویان در فرانسه همین که درخواست پناهندگی بدهند می‌توانند از این برنامه استفاده کنند.  این سیاست انتقاد شدید گروه‌های هوادار حقوق بشر را برانگیخته است و دولت را متهم می‌کنند که با زندگی پناهندگان«بازی انتخاباتی» می‌کنند و به «شرایط ضدیت و خصومت با بیگانگان» دامن می‌زند. برچیدن اردوگاه‌های مهاجران از حومه پاریس تا قبل از پایان یافتن سال ۲۰۱۹ و تعیین سهمیه برای صنایع نیازمند استخدام مهاجران متخصص از دیگر خط‌مشی‌های این طرح است.