پائولو پائولینو یکی از سرشناس‌ترین فعالان حفاظت از جنگل‌های آمازون بود. درخت‌برهای غیرقانونی او را به ضرب گلوله کشتند. منتقدان معتقدند که دولت برزیل در این میان شریک جرم محسوب می‌شود. پائولو پائولینو، فعال بومی محیط زیست در ایالت مارانهائو در برزیل به دست درخت‌برهای غیرقانونی به ضرب گلوله به قتل رسید. این خبر را مقامات محلی و سازمان مدافع حقوق بشر "نجات بین‌الملل" تأیید کردند. یک فعال محیط زیست دیگر که همراه پائولو بود زخمی شد و با این حال توانست فرار کند. این دو فعال محیط زیست عضو گروه "نگهبانان جنگل" بودند که می‌کوشند مانع از ریشه کندن و قطع غیرقانونی درختان مناطقی بشوند که در آن اقوام بومی زندگی می‌کنند. به گفته دفتر سازمان "نجات بین‌الملل" در مارانهائو، دو فعال محیط زیست که از قبیله گوجاجارا هستند از روستای خود خارج شده بودند تا از جنگل آب بیاورند. در آنجا "دستکم پنج مرد مسلح" آنها را محاصره کردند. به گفته مقامات محلی، پس از این واقعه یکی از درخت‌برها ناپدید شده است. خبرها مبنی بر اینکه این شخص هم حین حمله به فعالان محیط زیست کشته شده، تاکنون تأیید نشده‌ است. سرجیو مورو، وزیر دادگستری برزیل، در توییتر نوشت پلیس تحقیقاتی را در رابطه با قتل پائولو پائولینو آغاز کرده است. مورو نوشت "کشاندن مسئولان این قضیه به پای میز محاکمه اهمیت دارد".