شرکت‌های اماراتی و خصوصا یک شرکت مرموز، اسرائیلی‌های متخصص در مسائل فناوری را با پرداخت حقوق‌های نجومی جذب کرده‌اند. تحقیقات رسانه‌های صهیونیستی نشان می‌دهد برخی از افرادی که دوران خدمت وظیفه خودشان را در یگان‌های فناوری ارتش رژیم صهیونیستی گذرانده‌اند در ازای دریافت دستمزدهای نجومی جذب شرکت‌های مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی امارات متحده عربی شده‌اند.  یک مقام سابق رژیم صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفته چندی پیش سربازی که خدمت وظیفه‌اش را در یکی از یگان‌های تخصصی سایبری دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به پایان رسانده بود با او تماس گرفته و گفته که در حال حاضر مشغول ساخت ابزارهای جاسوسی برای یک کشور عربی است. 

این مقام سابق رژیم صهیونیستی می‌گوید: از این تماس تعجب کردم. اول فکر کردم شوخی است. ابزارهایی که او درست می‌کند ممکن است برای جاسوسی از یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل و هک گوشی همراه او مورد استفاده قرار بگیرد. آن سرباز به من گفت که بعد از اتمام خدمت سربازی از از اسرائیل جدا شده است. با وجود این من به او گفته‌ام که او با ساخت این ابرازهای جاسوسی در حال ضربه زدن به دستگاه امنیتی اسرائیل است و افرادی مانند او باید روانه زندان شوند.