اتحادیه‌های کارگران، اساتید، معلمان، بانک‌داران، خبرنگاران و کشتیرانی یونان با انتشار بیانیه مشترکی در اعتراض به تغییر قوانین‌ کار کشور روز چهارشنبه (دهم مهر ماه) به‌مدت 24 ساعت دست از کار کشیدند. اعتصاب سراسری از سوی  اتحادیه‌های سراسری کارگران (یسه)، کارگران مبارز (پامه)، اساتید و معلمان (المه)، کشتیرانی، بانک‌داران، اتحادیه سراسری خبرنگاران (اسه ا) و دیگر سندیکاها موجب تعطیلی در یونان شدند؛ این امر مشکلات فزآینده‌ای را برای مردم این کشور داشته است. براساس این گزارش، کارکنان همه بانک‌ها، خطوط ریلی و اتوبسرانی درون و برون شهری، کارکنان شرکت‌های کشتیرانی، مدارس و دانشگاه‌های سراسر کشور، کارکنان بیمارستان‌ها و دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی این کشور از رفتن به‌محل کار خودداری کردند. بیمارستان‌های یونان اعلام کردند، فقط بیماران اورژانسی مورد پذیرش هستند. کلیه اتحادیه‌ها و سندیکاهای سراسر یونان نیز از همه کارکنان خود خواستند ضمن اعتصاب، در تظاهراتی که امروز در سراسر کشور در اعتراض به تغییر قوانین کار توسط دولت محافظه‌کار و راست‌گرای یونان برگزار می‌شود، فعالانه شرکت نمایند. طرح تغییر قوانین‌کار در یونان مواردی را از جمله کاهش حق تظاهرات، واگذاری تصمیم در مورد حقوق و ساعات کاری به کارفرما، حذف نقش اتحادیه‌ها در دفاع از کارکنان و منافع آنان را شامل می‌شود.