گلعاد اردان وزیر امور راهبردی رژیم صهیونیستی تهدید کرد که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این رژیم در روز سهشنبه به بخشهایی از غزه حمله خواهد شد. اردان شنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کان گفت، احتمالا یک عملیات نظامی و اقداماتی دیگر در روزهای آتی انجام خواهد شد که وابسته به بسیاری از عوامل است. بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی نیز روز جمعه در گفتگو با شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، نوار غزه را تهدید به حمله کرد. نتانیاهو ضمن اشاره به نزدیک بودن عملیات گسترده علیه مقاومت در نوار غزه، احتمال داد این عملیات پیش از انتخابات و در هر لحظهای آغاز شود. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، در صورتی که انتخابات برگزار شود حزب راستگرای لیکود ۳۲ کرسی را از آن خود میکند و از این حیث با حزب رقیب از نظر تعداد کرسی برابر می‌شود. همچنین طبق این نظرسنجی، احزاب راست افراطی در سرزمین اشغالی با کسب مجموعا ۵۸ کرسی امیدی به رسیدن به قدرت ندارند و از مساله تهدید و حمله به غزه برای کسب رای بیشتر استفاده می‌کنند. احتمال می‌رود که حزب نتانیاهو با تجاوز به غزه قصد اخلال در انتخابات را داشته باشد.