به تازگی نخست‌وزیر بریتانیا در مصاحبه با نشریه‌ای خود را به شخصیت کمیک «هالک» تشبیه کرد. او بر مصمم بودن خود برای خارج کردن کشورش از اتحادیه اروپا در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) تاکید کرده است.

براساس گزارش روزنامه دِ میل آن ساندی، بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا گفته است که راهی پیدا خواهد کرد تا رای اخیر پارلمان را دور بزند؛ پارلمان بریتانیا به او دستور داده تا به جای اتخاذ رویه بدون توافق در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که منجر به شوک اقتصادی خواهد شد، زمان این خروج به تعویق بیفتد.

به گزارش این نشریه، جانسون می‌گوید: هالک هرچه خشمگین‌تر می‌شود، قوی‌تر می‌شود. هالک همیشه جان به در می‌برد؛ مهم نبود چقدر در بند باشد و همین موضوع در مورد این کشور نیز صادق است، ما در سی و یکم اکتبر خارج خواهیم شد. توافقی که ترزا می، نخست‌وزیر سابق این کشور با اتحادیه اروپا -در تعیین رویه خروج- بدان رسیده بود، مورد مخالفت پارلمان قرار داشت. نمایندگان طی این ماه، با خروج بدون توافق نیز مخالفت کردند و این موضوع موجب خشم بسیاری از بریتانیایی‌ها شد که سه سال پیش طی یک همه پرسی رای به خروج دادند.