مجمع شیعیان پاکستان متشکل از احزاب سیاسی و گروه‌های مختلف شیعی در این کشور با ابراز نگرانی جدی نسبت به اوضاع منطقه جامو و کشمیر، حل این مسئله در گروی تقویت وحدت‌اسلامی و استفاده از روش‌های موثر دیپلماتیک عنوان کرد. همایش مشترک احزاب و گروه های شیعه پاکستان با عنوان حمایت از کشمیر روز سه‌‌شنبه (پنج شهریور ماه) در شهر اسلام‌آباد برگزار شد. هدف از برگزاری همایش مشترک رهبران شیعه این کشور تاکید بر یکپارچگی تمام فرق اسلامی در پاکستان برای حمایت از ملت‌های مظلوم جهان از جمله مردم فلسطین، یمن، سوریه، افغانستان و کشمیر بود. روسا و مسئولان ارشد ۳۰ حزب سیاسی و گروه مذهبی متعلق به شیعیان پاکستان از جمله مجلس وحدت مسلمین، جنبش اسلامی، سازمان دانشجویان امامیه، سازمان امت واحده و کنفرانس شیعیان در این همایش حضور داشتند. اعضای همایش مجمع شیعیان پاکستان در پایان این برنامه از دولت اسلام‌آباد خواستند تا ضمن پیروی از روش‌های موثر دیپلماسی از ظرفیت کشورهای برادر اسلامی برای حل موضوع کشمیر استفاده کند. مجمع شیعیان پاکستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به وضعیت بحرانی کشمیر، از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشر خواست تا برای رفع مشکلات مسلمانان این منطقه اقدام کنند.